Zarząd

Zarząd

W wyniku kwietniowych wyborów  skład  zarządu przedstawia się następująco:

 

  1. Barbara Zięba – prezes tel. 608473767
  2. Krystyna Hensel – członek tel. 605323608
  3. Dorota Samek – członek
  4. Marta Wolak – członek
  5. Małgorzata Podkopiał – członek.

 

Komisja rewizyjna:

  1. Anna Brzezicka – przewodnicząca
  2. Maria Walentynowicz
  3. Barbara Tyrkalska.