Zarząd

Zarząd

W wyniku  czerwcowych wyborów  skład  zarządu przedstawia się następująco:

 

  1. Barbara Zięba – prezes
  2. Krystyna Hensel – członek
  3. Katarzyna Mitka – członek
  4. Celina Moric – członek
  5. Dorota Samek – członek.

 

Komisja rewizyjna:

  1. Anna Brzezicka – przewodnicząca
  2. Maria Walentynowicz
  3. Barbara Tyrkalska